GİZLİLİK POLİÇESİ

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Utopia World A.Ş, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, soy isim, yaş, e-posta, telefon vb...) sizlerden talep etmektedir.

Toplanan bu kişisel bilgilerden elde edilebilecek istatistik veriler (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), dönemsel kampanya çalışmaları, e-bülten çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında On Otelcilik Turizm Org. İnş. Tic. A.Ş bünyesinde kullanılmaktadır.

Utopia World A.Ş, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Utopia World A.Ş, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, misafirlere daha özel ve etkin bir rezervasyon deneyimi yaşatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Utopia Hotels e-bülten listesinden ayrılmak istiyorsanız, e-bültenin en alt bölümünde bulunan "bu bülteni bir daha almak istemiyorsanız buraya tıklayınız." linkine tıklayabilirsiniz.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla 3D Secure uygulaması ile alınmaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin rubiplatinum.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar On Otelcilik Turizm Org. İnş. Tic. A.Ş sorumluluğunda değildir.

Toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır.

Üçüncü Parti Sitelere Bağlantılarına (Linklere) Dair

Utopia World A.Ş, web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez, bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

İletişim

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Utopia World A.Ş - Satış ve Pazarlama Ofisi İncekum Mahallesi Dr. Ülkü Güney Blv. No.35 Alanya / Antalya Tel: +90 (242) 7824 111 - Fax: +90 (242) 517 3700 – Eposta : sales@utopiahotels.com.tr

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

Protection and disclosure of personal information and information obtained for services you request during your visit to this website are subject to the conditions stipulated in this "Confidentiality Policy". You hereby accept the conditions stipulated in this "Confidentiality Policy" by visiting this website and requesting to use services offered through this website.

Disclosure and Protection of Information

Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi requests your personal information (name, surname, age, e-mail, telephone etc.) in order to provide customers better service.

Statistical data that may be obtained from such personal information (browser type, geographical location, age, sex etc.) is used within Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi in the process of periodical campaigns, e-bulletin works, developing special promotional activities related to customer profiles and customer "classification" in terms of non-delivery of unwanted e-mails.

Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi does not share the information obtained through the membership forms, with third parties, use or sell it for trading and non-operating purposes without the knowledge of or authorization by the member.

Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi analyzes and interprets the visitor movements and preferences that it monitors during the usage of the website excluding the personal information requested in e-mail addresses and membership forms. Such statistical data which does not consist of personal information is used in order to offer guests a more effective and special booking experience.

Customer information may be disclosed should it be requested by official authorities and in cases where such disclosure to official authorities is mandatory as per the compulsory provisions of current legislations.

All information submitted into the system can only be accessed and changed by the customer. No other person can access and change this information.

Credit card details required in the payment page are processed through 3D Secure application to ensure confidentiality of our customers shopping on the website. All payment transactions take place between the bank and your computer via the www.utopiaworld.com.tr/ interface. However, no liability is accepted for such transactions.

Due to the nature of the internet, information may circulate and be accessed by unauthorized third parties despite all reasonable security measures. Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi does not accept any liability for such unauthorized usage and damages arising from it.

Information obtained is kept in a secure environment which prohibits unauthorized access.

Third Party Links

Utopia World Resort & Spa Operation and Construction Industry and Trading Inc does not accept any liability regarding the confidentiality principles of other third-party websites that can be accessed through the links on its website. Therefore, we recommend you review the confidentiality approach of such websites you link to prior to submitting any information.

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

Protection and disclosure of personal information and information obtained for services you request during your visit to this website are subject to the conditions stipulated in this "Confidentiality Policy". You hereby accept the conditions stipulated in this "Confidentiality Policy" by visiting this website and requesting to use services offered through this website.

Disclosure and Protection of Information

Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi requests your personal information (name, surname, age, e-mail, telephone etc.) in order to provide customers better service.

Statistical data that may be obtained from such personal information (browser type, geographical location, age, sex etc.) is used within Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi in the process of periodical campaigns, e-bulletin works, developing special promotional activities related to customer profiles and customer "classification" in terms of non-delivery of unwanted e-mails.

Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi does not share the information obtained through the membership forms, with third parties, use or sell it for trading and non-operating purposes without the knowledge of or authorization by the member.

Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi analyzes and interprets the visitor movements and preferences that it monitors during the usage of the website excluding the personal information requested in e-mail addresses and membership forms. Such statistical data which does not consist of personal information is used in order to offer guests a more effective and special booking experience.

Customer information may be disclosed should it be requested by official authorities and in cases where such disclosure to official authorities is mandatory as per the compulsory provisions of current legislations.

All information submitted into the system can only be accessed and changed by the customer. No other person can access and change this information.

Credit card details required in the payment page are processed through 3D Secure application to ensure confidentiality of our customers shopping on the website. All payment transactions take place between the bank and your computer via the www.utopiaworld.com.tr/ interface. However, no liability is accepted for such transactions.

Due to the nature of the internet, information may circulate and be accessed by unauthorized third parties despite all reasonable security measures. Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi does not accept any liability for such unauthorized usage and damages arising from it.

Information obtained is kept in a secure environment which prohibits unauthorized access.

Third Party Links

Utopia World Resort & Spa Operation and Construction Industry and Trading Inc does not accept any liability regarding the confidentiality principles of other third-party websites that can be accessed through the links on its website. Therefore, we recommend you review the confidentiality approach of such websites you link to prior to submitting any information.

DATENSCHUTZ

Geheimhaltungsvereinbarung

Der Schutz und die Weitergabe persönlicher Daten, die in Zusammenhang mit den von Ihnen bei Ihrem Besuch auf dieser Webseite in Anspruch genommenen Leistungen eingegeben werden, unterliegen den Bestimmungen dieser "Datenschutzrichtlinie". Durch Ihren Besuch auf dieser Webseite und die Inanspruchnahme der auf dieser Webseite angebotenen Dienste nehmen Sie hiermit die Bestimmungen dieser "Datenschutzrichtlinie" an.

Weitergabe und Schutz von Daten

Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi verlangt Ihre persönlichen Daten (Name, Nachname, Alter, E-Mail, Telefon usw.), um den Kunden bessere Leistungen anbieten zu können.

Statistische Daten, die aus solchen persönlichen Daten erhoben werden können (Browserart, geographischer Standort, Alter, Geschlecht usw.) werden von Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi im Rahmen regelmäßiger Sonderangebote, für e-Rundschreiben sowie zur Entwicklung eigener, auf Kundenprofile zugeschnittener Promotionsaktivitäten und zur "Kundenklassifizierung" bezüglich der Nichtzustellung von unerwünschten E-Mails benützt.

Die über die Anmeldeformulare erhaltenen Informationen werden von Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi nicht ohne Wissen oder Zustimmung des Mitglieds an Dritte weiter gegeben oder für kommerzielle oder nichtbetriebliche Zwecke benutzt oder verkauft.

Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi analysiert und interpretiert die während der Nutzung der Webseite aufgezeichneten Benutzeraktivitäten und -präferenzen mit Ausnahme der in E-Mail-Adressen und Anmeldeformularen angeforderten persönlichen Daten. Diese statistischen Daten, die keinerlei persönlichen Daten enthalten, werden verwendet, um den Gästen ein effizienteres und spezielles Buchungserlebnis zu bieten.

Klicken Sie auf den Link "Hier klicken, wenn Sie diese Mitteilungen nicht erhalten wollen" am Ende dieser e-Mitteilung, um sich von den Utopia World e-Mitteilungen abzumelden.

Kundendaten können weiter gegeben werden, falls diese von Behörden verlangt werden und in jenen Fällen, in denen eine Weitergabe an die Behörden nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist.

Nur der Kunde kann auf die im System eingegebenen Daten zugreifen und diese ändern. Andere Personen können auf diese Daten nicht zugreifen und sie ändern.

Kreditkartendaten, die beim Zahlungsvorgang benötigt werden, werden mittels 3D Secure-Anwendung verarbeitet, um die Daten der Käufer auf dieser Webseite zu schützen. Sämtliche Zahlungsvorgänge finden zwischen der Bank und Ihrem Computer über die Schnittstelle www.utopiaworld.com.tr statt. Für solche Vorgänge wird jedoch keine Haftung übernommen.

Auf Grund der Beschaffenheit des Internets können Informationen trotz aller angemessenen Sicherheitsvorkehrungen zirkulieren und von unbefugten Dritten darauf zugegriffen werden. Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi übernimmt keinerlei Haftung für solche unbefugte Nutzung und allfällige dadurch entstandenen Schäden.

Die erhaltenen Informationen werden an einem sicheren, vor unbefugtem Zugriff geschützten Ort aufbewahrt.

Links Dritter

Utopya Turizm İnşaat İşletme Ticaret Anonim Şirketi übernimmt keinerlei Haftung hinsichtlich der Datenschutzrichtlinien von Drittwebseiten, auf die über die Links auf dieser Webseite zugegriffen werden kann. Wir empfehlen Ihnen daher, sich die Vertraulichkeitsrichtlinien solcher Webseiten anzusehen, bevor Sie irgendwelche Daten eingeben.